• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

MISJE ŚWIĘTE

W PARAFII ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁOMINIE

25 lutego - 2 marca 2018 r.

Prowadzi Ks. Karol Milewski - SCJ 

NIEDZIELA – 25 lutego

Miłość - Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie mówi Pan (Iz 54,10).

7.00     - dorośli

8.30     - dorośli

10.00   - młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania

11.30   - dzieci

13.00   - dorośli

17.15   - Gorzkie Żale z nauką Pasyjną

18.00   - dorośli

PONIEDZIAŁEK – 26 lutego

Grzech - Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

7.00    - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    - Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    - Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  - Spotkanie misyjne dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   - Spotkanie misyjne dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych 

 19.00.  - Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży studiującej i pracującej (kościół dolny)

WTOREK – 27 lutego

Odkupienie -Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16-17) 

7.00    - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    - Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    - Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  - Spotkanie misyjne dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   - Spotkanie misyjne dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

19.00.  - Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży studiującej i pracującej (kościół dolny)

ŚRODA – 28 lutego

Wiara -  Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawieniem. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia (Rz 10, 9-10). 

7.00    - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    - Msza św. dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    - Msza św. dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  - Msza św. dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   - Msza św. dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej - Nabożeństwo o uwolnienie i uzdrowienie

CZWARTEK – 1 marca

Duch św. -  Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8).

7.00    - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.00 - 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia

 16.00   - Msza św. z nauką misyjną dla chorych, starszych i niepełnosprawnych

 18.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej - Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

PIĄTEK – 2 marca

Kościół -  Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba (1Kor 10, 17).

7.00    - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

9.00 - 13.00 - Misyjne nawiedzenie chorych w domach

 16.30   - Droga Krzyżowa dla dzieci

 17.15   - Droga Krzyżowa dla dorosłych

 18.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej - Nabożeństwo Poświęcenia Krzyża Misyjnego

SPOWIEDŹ: poniedziałek, wtorek i środa

W czwartek 8 lutego w godzinie miłosierdzia odszedł od nas do wieczności ks. Czesław Józef Kuciński FDP. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 12 lutego 2018 r. o godz. 13.00 pod przewodnictwem Ks. Bpa Marka Solarczyka. Od godz. 11.30 będzie można pożegnać ks. Czesława w kaplicy dolnego kościoła.  Ciało naszego współbrata spocznie na wołomińskim cmentarzu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

Dnia 8 grudnia 2017 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Papież Franciszek przyjął rezygnację Abpa Henryka Hosera z urzędu Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, złożoną ze względu na wiek. W związku z tym, Biskup Koadiutor Romuald Kamiński staje się od tej chwili Biskupem Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ingres do katedry warszawsko-praskiej odbędzie się 20 stycznia 2018 roku (sobota) o godzinie 11.00. Polecajmy naszym modlitwom osobę Arcybiskupa Seniora Henryka Hosera, dziękując Bogu za jego posługę w naszej Diecezji oraz osobę Biskupa Romualda Kamińskiego, naszego nowego Pasterza, aby Bóg strzegł Go i prowadził.

Komunikat Abp. Henryka Hosera SAC ws. mianowania bp. Romualda Kamińskiego koadiutorem Diecezji Warszawsko-Praskiej

Drodzy Diecezjanie,

14 września 2017 r.  Papież Franciszek mianował biskupem koadiutorem naszej diecezji Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej. Będzie on wspomagał mnie w zarządzaniu diecezją, do czasu mojego przejścia na emeryturę.

Pod koniec listopada tego roku, skończę 75 lat, osiągając tym samym wiek emerytalny. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego złożę na ręce Papieża rezygnację z pełnionego urzędu pasterza diecezji. Po przyjęciu mojej rezygnacji przez Stolicę Apostolską biskup koadiutor automatycznie, z mocy prawa, stanie się biskupem diecezji Warszawsko-Praskiej.

W imieniu duchowieństwa i wszystkich wiernych pragnę wyrazić radość z nominacji Biskupa Romualda Kamińskiego na mojego następcę.

Ksiądz Biskup zna naszą diecezję, gdyż przez 13 lat pracował na stanowisku kanclerza kurii Warszawsko-Praskiej i dał się poznać jako kapłan gorliwy, życzliwy i kompetentny. Oddany w służbie Bogu, ludziom i Kościołowi. Jego powrót do Warszawy zapewnia harmonijne przekazanie pasterzowania diecezją.

Zachęcam wszystkich diecezjan do modlitwy w intencji naszego Kościoła lokalnego oraz jego pasterzy. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Bp Romuald Kamiński biskupem koadiutorem Diecezji Warszawsko-Praskiej
14 września 2017 roku
http://diecezja.waw.pl/plik.php?name=27342.jpg&size=c2x 2x, http://diecezja.waw.pl/plik.php?name=27342.jpg&size=c3x 3x" style="margin:0px;image-rendering:optimizeQuality;display:inline-block;max-width:100%">

14 września 2017 toku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego Nuncjatura Apostolska ogłosiła decyzję Stolicy Apostolskiej: Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Romualda Kamińskiego biskupem koadiutorem Diecezji Warszawsko-Praskiej, zwalniając go jednocześnie z funkcji biskupa pomocniczego Diecezji Ełckiej i ze stolicy tytularnej Agunta.

Jego Ekscelencja Romuald Kamiński urodził się 7 lutego 1955 w Janówce. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 roku z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego. Jest magistrem teologii w zakresie patrologii.

W latach 1981-1983 pracował w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku, skąd powołano go do posługi Administratora Domu Arcybiskupów Warszawskich i referenta w Sekretariacie Prymasa Polski. Te funkcje, wraz z posługą kapelana Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa pełnił do 1992 roku.

W 1992 roku, po utworzeniu Diecezji Warszawsko-Praskiej został kanclerzem Kurii biskupiej nowopowstałej Diecezji. Wchodził w skład kolegium konsultorów i rady kapłańskiej. W 1998 roku został podniesiony do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

8 czerwca 2005 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji Ełckiej. Konsekrację biskupią przyjął z rąk arcybiskupa Józefa Kowalczyka, biskupa Jerzego Mazura oraz biskupa Kazimierza Romaniukia 23 czerwca 2005 roku w Katedrze Ełckiej. Jako motto posługi biskupiej wybrał słowa Sub Tuum praesidium (Pod Twoją obronę).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski Bp. Romuald przewodniczył Zespołowi ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, był delegatem ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów oraz członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady ds. Rodziny, Rady ds. Dialogu Religijnego i Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.