Orioński Ruch Świeckich

" Żadne słowo nie jest bez myśli, żadna myśl nie jest bez duszy,

sprawcie, aby żadna dusza młodzieży nie pozostała bez Boga. "

św. Alojzy Orione

 

Szerząc charyzmat ks. Orione i jego wielką miłość do młodzieży, w każdy czwartek w dolnym kościele organizowane są spotkania młodzieży – otwarte dla wszystkich, którzy swoje życie pragną budować na fundamencie Jezusa Chrystusa i umieścić go w centrum swojego życia.

Nasze spotkania mają różą formę. Uczymy się tu przeżywać Eucharystię, przybliżając się do Przenajświętszego Ciała i Krwi. Pragniemy odkrywać osobę Jezusa i pogłębiać z Nim relacje podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Wspólnie wielbimy Pana śpiewem. Karmimy nasze dusze rozważaniem Słowa Bożego, chcemy ubogacać się podczas konferencji duchowych. Form wspólnotowych jest wiele – są to wspólne rekreacje, wspólne gotowanie, zabawy andrzejkowe czy sylwestrowe, wspólne świętowanie imienin czy urodzin, wspólne wyjazdy w góryczy rekolekcje. Ksiądz Orione mawiał że „młodzież jest burzą lub słońcem przyszłości".

My, orioniści, pragniemy prowadzić młodych ludzi do Jezusa, ukazując im miłość do Maryi, Ojca Świętego, miłość do bliźniego. Pragniemy ukazywać pozytywne wzorce postępowania, na których mogą budować swoją przyszłość. Obecnością i duchowym wsparciem chcemy towarzyszyć im na młodzieńczych drogach, czasem niełatwych i burzliwych. Wszystkich, którzy pragną pogłębiać swoją relację z Bogiem, poznać ciekawych i sympatycznych ludzi oraz spędzić mile czas, zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 19.00.
 

 

Termin łaciński "ministrare" oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom i ta właśnie świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom istotę i powagę służby. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Mu nosząc określone przedmioty, przygotowując dary ofiarne, dzwoniąc dzwonkami i co najważniejsze czytając Słowo Boże.

Dla nas bycie we wspólnocie LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.

Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w sobotę o gdzinie 10.00, w salce w dolnym kościele.

altBielanki

Nazwa ta jest znana w naszym kraju od dawna, szczególnie w Archidiecezji Warszawskiej, gdzie od wielu lat działają przy parafiach grupy dziewczęce zwane bielankami. Ich zadaniem jest służba liturgiczna i paraliturgiczna zwłaszcza w czasie uroczystych nabożeństw i procesji eucharystycznych.

Schola Dziecięca i Młodzieżowa

Mówią, że kto śpiewa ten dwa razy się modli. Chcąc wdrożyć tę regułę w życie jednoczymy nasze głosy w śpiewie podczas niedzielnych mszy świętych.  Schola dziecięca "Nazaret" powstała osiem lat temu, a młodzieżowa "Te Deum laudamus" cztery lata temu. Założycielem, koordynatorem i "dobrym duchem" całego przedsięwzięcia jest Pan Jacek Kuźnicki, organista naszej parafii, człowiek o wielkim sercu i jeszcze większej cierpliwości.